معرفی دوره آموزشی:
  • نام دوره: گروه درمانی مدیریت خشم در روابط زناشویی
  • مدرس: آقای دکتر سید ایمان قطب
  • مدرک: ندارد
  • تعداد جلسات: 12
  • مخاطبان: عمومی
  • هزینه شرکت در دوره:3,000,000ریال

هفته ای یک جلسه 

شنبه ها

ساعت 20:30 الی 19